Gra

Spektakl dla dzieci najmłodszych w wieku 1,5-6 lat

Na czym polega istota dziecięcej zabawy? Na twórczym i kreatywnym stosunku do rzeczywistości wokół? Na znajdowaniu innych, na znajdowaniu siebie, na odkrywaniu siebie w innych i innych w sobie? Gra nie ma końca, czasem nie ma początku, trwa, dzieje się. Zaskakuje. Pomiędzy i w. Gra. Przedstawienie powstało z inspiracji twórczością Pani Krystyny Miłobędzkiej – uznanej poetki i autorki scenariuszy spektakli dla dzieci.


Scenariusz inspirowany twórczością Krystyny Miłobędzkiej - LucynaWinkel
Reżyseria: Lucyna Winkel, Katarzyna Pawłowska
Oprawa plastyczna: Dodoplan
Oprawa dźwiękowa: Lucyna Winkel

Premiera: 27 stycznia 2013
Logo Poznan
Mecenat Miasto Poznań