Pastorałka

Świąteczne przedstawienie dla wszystkich.

Spotkanie w teatrze – które przeradza się w opowieść o niezwykłych narodzinach wyśpiewaną i wypowiedzianą przez dwójkę aktorów i lalki teatralne, przy akompaniamencie żywej muzyki wykonywanej na wiolonczeli.
Spektakl składa się z dwóch części: "Drogi", w trakcie której widzowie w małych grupkach wprowadzani są przez aktorów w przestrzeń teatralną, oraz z "Opowieści".
Historia pełna ciepła, poezji i miłości.


pastoralka_foto1.jpg pastoralka_07.jpg
pastoralka08.jpg pastoralka_foto2.jpg
pastoralka_foto3.jpg pastoralka_foto5.jpg
pastoralka_foto6.jpg pastoralka10.jpg

Tekst, lalki i oprawa plastyczna: Lucyna Winkel-Sobczak

Muzyka: Artur Szych

Występują:
ONA - Lucyna Winkel-Sobczak
ON - Artur Szych
ANIOŁ- Justyna Piechel

Czas trwania spektaklu: ok.40 min.

Premiera 12-12-2004